BF Homes

Unit 8 Fruition Realty Bldg.
L. Avelino Street
BF Homes, Paranaque

Call us at 807-0345.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!