Concepcion, Marikina

18 Bayan-bayanan Avenue, Concepcion, Marikina City

Call us:
Concepcion 1 – 997-3744
Concepcion 2 – 263-7637

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!