Dasmarinas

265 Don Placido, Dasmarinas, Cavite

Call us at (046) 416-0757.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!