Lipa, Batangas

56-B Morada Street
Lipa City, Batangas

Call us at (043) 757-0996.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!