Novaliches

256 LVT Arcade General Luis Street,
Novaliches, Quezon City

Call us at 936-8422.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!