Tiendesitas

Tiendesitas, Food Village, Ortigas Avenue corner E. Rodriguez Avenue, Pasig City

Call us at 935-1995.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!