Del Monte

#967 Del Monte Avenue corner San Pedro Bautista
San Francisco Del Monte, Quezon City

Call us at 376-5374.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!