San Juan

193 N. Domingo Street
San Juan, Metro Manila

Call us at 725-9983.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!