Marikina

Auntie’s Bakery, Restaurant & More
44 Mayor Gil Fernando Ave., San Roque, Marikina City
(fronting PNB)

For Menu List & Prices, please visit: www.aunties1984.com

Call us at
8645-3549
7369-0000
0933-8298295

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!