Robinson’s Galleria, Ortigas Avenue

Level 1 Food Court, Robinson’s Galleria,
EDSA corner Ortigas Avenue, Quezon City

Call us at
696-9916
0923-7469384

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!

×