Robinson’s Galleria, Ortigas Avenue

Level 1 Food Court, Robinson’s Galleria,
EDSA corner Ortigas Avenue, Quezon City

Store Hours: 10AM to 7PM (Monday to Sunday)

Call us at
8696-9916
0933-8259513

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!