Congressional

99 Congressional Avenue
(near EDSA)
Project 8, Quezon City

Call us at 775-4653.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!