Espana

1550 Espana Boulevard
Brgy. 461, Zone 045
Sampaloc, Manila

Call us at 313-7616.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!