Harrison Plaza

G/F Harrison Plaza
A. Mabini corner M. Adriatico Street
Ermita, Manila

Call us at 567-5467.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!