Murphy

#4 15th Avenue, Murphy, San Roque, Quezon City
Call us at 437-5088.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!