Quiapo

AST Building
P. Gomez Street
Quiapo, Manila

Call us at 733-6781.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!