Shaw Boulevard

397 Shaw Boulevard corner Luna Mencias Street, Mandaluyong City

Call us at 722-7701.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!