White Plains

#83 Katipunan Road, White Plains, Quezon City

Call us at 421-3005.

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!