Filipino Favorites

Filipino Favorites
Binagoongang
Baboy
Php 200.00
binagoongang-baboy-new-150x150
Chicharon
Bulaklak
Php 300.00
Chicharon Bulaklak
Daing
na Bangus
Php 150.00
Daing na Bangus
Lechon Kawali
Php 210.00
Lechon Kawali
Lumpiang Shanghai
Php 180.00
Lumpiang Shanghai
Pinakbet
Php 230.00
Pinakbet

Sinigang
na Baboy
Php 248.00
Sinigang na Baboy

Seafood Rice
Sharing – Php 320.00
Party Size – Php 950.00
Seafood Rice

Sinigang
na Hipon
Php 200.00
Sinigang na Hipon

Mechadong Baka
Php 210.00
Mechadong Baka
Malabon Tokwa’t Baboy
Php 120.00
Malabon Tokwa't Baboy
Kare-kare
Php 200.00
Kare-kare

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!