Filipino Favorites

 

Filipino Favorites
Binagoongang
Baboy
Php 250.00
binagoongang-baboy-new-150x150
Chicharon
Bulaklak
Php 300.00
Chicharon Bulaklak
Daing
na Bangus
Php 180.00
Daing na Bangus
Lechon Kawali
Php 250.00
Lechon Kawali
Lumpiang Shanghai
Php 185.00
Lumpiang Shanghai
Pinakbet
Php 270.00
Pinakbet

Sinigang
na Baboy
Php 248.00
Sinigang na Baboy

Seafood Rice
Sharing – Php 390.00
Party Size – Php 1140.00
Seafood Rice

Sinigang
na Hipon
Php 200.00
Sinigang na Hipon

Mechadong Baka
Php 290.00
Mechadong Baka
Malabon Tokwa’t Baboy
Php 120.00
Malabon Tokwa't Baboy
Kare-kare
Php 280.00
Kare-kare

Sarap na Hanap. Since 1965.

Ano pong sarap ang hanap nyo?

Follow Pancit ng Taga Malabon on Facebook, Google+ and Twitter.

Have a long life!